Wednesday, 4 July 2018

Pričetek gradnje objekta Vila Prule

Pilotiranje in zavarovanje gradbene jame

Gradnja projekta se je pričela konec meseca aprila, v juniju je investitor izvedel pilotiranje zemljišča in z zagatnicami zavaroval gradbeno jamo. Gradbena dela se nadaljujejo skladno s terminskim načrtom. 

Za več informacij glede razpoložljivosti prostih enot in prodaje smo vam na razpolago.