Četrtek, 1. junij 2023

Pomen energetske učinkovitosti pri novogradnji Cesarjev dvor

Energetska učinkovitost stavb je postala ključno vprašanje v današnjem svetu, saj se zavedamo naraščajočih okoljskih problemov in potrebe po zmanjšanju porabe energije zato je objekt Cesarjev dvor zasnovan kot energetsko učinkovit objekt, ki je grajen s poudarkom na zmanjšanju porabe energije ter optimizaciji izrabe obstoječih virov.

Ena od osrednjih strategij za dosego energetske učinkovitosti je ustrezno načrtovanje toplotnega ovoja stavbe, kar vključuje izolacijo sten, strehe in tal, ki preprečujejo izgubo toplote pozimi in vdor toplote v stavbo poleti. Stavbo smo zato izolirali z EPS debeline 20 cm  medtem, ko so etaže v objektu izolirane z EPS debeline od 7,5 cm do 30,5 cm.

Prav tako so pomemben dejavnik kakovostna okna, ki zmanjšujejo toplotne mostove ter preprečujejo nenadzorovano izmenjavo energije med notranjostjo in zunanjostjo stavbe. Vgrajena okna vrhunskega proizvajalca Internorm se tako ponašajo s toplotno prevodnostjo samo Uw do 0,63.  Hkrati so stekla obdelana s posebnim premazom ECLAZ, ki ob enaki toplotni prevodnosti kot konkurenca omogoča, da v prostor prodre do 10% več svetlobe. Zelo pomembna so tudi senčila, ki v poletnem času preprečujejo vdor direktne sončne svetlobe v prostor in s tem poskrbijo za nižje stroške pri ohlajevanju prostorov zato smo za vas vgradili žaluzije Roltek HERO.1X na električni pogon z dodanimi komarniki za preprečevanje vdora insektov v notranjost stanovanja.

Uporaba energetsko učinkovitih sistemov ogrevanja in prezračevanja je še ena ključna komponenta energetske učinkovitosti. Uporaba kondezacijskih plinski kotlov z visoko stopnjo izkoristka 98% (Hs) / 109% (Hi) znamke Vaillant in sistemov prezračevanja z lokalno rekuperacijo toplote znamke Bossplast, ki z izmenjevalcem topolote povrne do kar 90% energije in omogoča boljši izkoristek ter zmanjšuje odvisnost od tradicionalnih virov energije.

Ker se zavedamo, da so električna vozila naša prihodnost, če želimo zmanjšati toplogredne izpuste, smo vsako parkirno mesto opremili s predpripravo za električno polnilnico in tako omogočili bodočim kupcem, da pripomorejo k zmanjšanju njihovega ogljičnega odtisa.

Poleg tega je treba upoštevati tudi uporabo obnovljivih virov energije, kot je sončna energija, zato je objekt zasnovan tako, da bo bodočim lastnikom omogočal postavitev sončne elektrarne na streho objekta kar bo dodatno zmanjšalo obratovalne stroške stanovalcev.

Energetska učinkovitost stavb ima številne prednosti. Prvič, zmanjšuje porabo energije, kar posledično zmanjšuje emisije toplogrednih plinov in negativne vplive na okolje. Drugič, zmanjšuje stroške za ogrevanje, hlajenje in oskrbo z energijo, kar koristi lastnikom stavb in uporabnikom. Poleg tega lahko energetsko učinkovite stavbe prispevajo k bolj zdravemu in udobnemu življenjskemu okolju.