Ponedeljek, 11. oktober 2021

EKO SKLAD

SUBVENCIJE EKO SKLADA 2021 / 2022 - VSE KAR MORATE VEDETI        

Eko sklad se zaveda pomembne in odgovorne naloge, da pomaga pri aktivnostih, ki so povezane z varstvom narave. 

Stanje okolja izboljšujejo prehodi na obnovljive vire energije, učinkovita raba energije, ravnanje z odpadki, odpadnimi vodami, trajna mobilnost in ozaveščanje javnosti.

Vsaka uspešno izpeljana zgodba izkazuje našo odgovornost do varovanja okolja, prinaša ugodne finančne posledice, prav tako tudi izboljšano kakovost bivanja za vse nas.

DEJSTVA O EKO SKLADU:

 • 30% vrednosti naložbe v povprečju krije spodbuda
 • 90% prijavljenih projektov dobi finančno spodbudo
 • skozi celo leto so na voljo SUBVENCIJE in KREDITI

INVESTICIJE LAHKO OBSEGAJO: 

 • vgradnjo novih sistemov, 
 • njihovo zamenjavo ali 
 • celo nakup nove nepremičnine. 

SUBVENCIJE in UGODNI KREDITI za okolju prijazne naložbe so namenjene:

 • za PREBIVALSTVO: kot fizična oseba
 • za GOSPODARSTVO: kot gospodarska družba, samostojni podjetnik ali zadruga
 • za JAVNI SEKTOR: kot občina ali druga oseba javnega prava v Republiki Sloveniji

TOPLOTNA IZOLACIJA - zakaj vgraditi toplotno izolacijo ?

Skozi zunanje stene stavbe, streho in tla stavba izgubi kar do 75% toplote. Do 35% toplote se izgublja skozi stene, 25% skozi streho in 15% skozi tla slabo izolirane stavbe. Z dodatno izolacijo lahko bistveno zmanjšamo toplotne izgube, izboljšamo energijsko učinkovitost, izboljšamo toplotno stabilnost konstrukcije in jo zaščitimo ter tako povečamo kakovost bivanja v hiši oz. v stanovanju.

12 EUR/m2 oz. do 20% priznanih stroškov investicije znaša subvencija za izolacijo fasade, strehe ali tal.

Subvencije Eko sklada za fasade v letu 2021:

Priznani stroški za izolacijo fasade vključujejo:

 • nakup in vgradnjo celotnega fasadnega sistema in podzidka (cokla);
 • postavitev gradbenega odra;
 • odstranitev ali izravnavo obstoječega ometa, vgradnjo vertikalne hidroizolacije na predelu cokla, demontažo starih okenskih polic;
 • obdelavo špalet, nakup in vgradnjo okenskih polic.

Subvencije Eko sklada za streho v letu 2021:

Priznani stroški za izolacijo strehe vključujejo:

 • nakup in vgradnjo toplotne izolacije s parno zaporo, paroprepustne folije, vzdolžnega letvanja, drugih materialov v funkciji sekundarne kritine;
 • zaključne obloge pri izolaciji strehe, stropa proti neogrevanemu prostoru, izdelavo betonskega estriha, lesene pohodne obloge ipd.
 • pri obnovi ravne strehe tudi odstranitev starih slojev, vgradnjo nove hidroizolacije, estriha in zaključne obloge.

MENJAVA OKEN - zakaj zamenjati okna ?

Z zamenjavo starih, dotrajanih oken z novimi prihranimo pri stroških za ogrevanje in hlajenje. Energijsko učinkovita okna namreč zmanjšajo toplotne izgube, izboljšajo celotno energijsko učinkovitost stavbe in povečajo bivalno ugodje v prostorih.

Subvencija znaša do 20% priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 150 EUR na m2 zamenjanih oken. Lesena okna morajo biti vgrajena, kot je opredeljeno v smernici RAL za načrtovanje in izvedbo vgradnje oken. 

Stik med oknom in steno je treba ob vgradnji zatesniti zunaj, vmes in znotraj. Takšno tesnenje v treh ravneh, ki ga imenujemo RAL vgradnja, zagotavlja gradbeno fizikalno neoporečnost in energijsko učinkovitost vgrajenih oken. 

Subvencije Eko sklada za okna v letu 2021:

Priznani stroški za okna vključujejo:

 • odstranitev obstoječih oken ter nakup in vgradnjo novih;
 • nakup in vgradnjo senčil;
 • nakup in vgradnjo zunanjih in notranjih okenskih polic;
 • popravilo in zaključno obdelavo špalet;
 • nakup in vgradnjo zunanjih vhodnih vrat;
 • ostale stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo naložbe.

Priznani stroški za subvencijo ne vključujejo vgradnje novih oken in garažnih vrat, pri najemu kredita pa so stroški vgradnje garažnih vrat vključeni.

Na Eko skladu sproti dopolnjujejo seznam oken in drugega stavbnega pohištva, ki ustreza sodobnim standardom energetske učinkovitosti.

DOBRA PRAKSA obnov in menjav oken, ki so jih s pomočjo Eko sklada izvedli občani, je objavljena na spletni strani https://www.ekosklad.si/

TOPLOTNA ČRPALKA - zakaj ogrevanje s toplotno črpalko ?

Toplotna črpalka koristi energijo okolice. Z njo lahko dokaj poceni pridobivamo toploto za ogrevanje prostorov in pripravo tople sanitarne vode. Strošek je pri optimalno izbranem ogrevalnem sistemu, primerno izolirani stavbi in nizkotemperaturnem ogrevanju lahko tudi za polovico nižji od pridobljene toplote iz kurilnih naprav na fosilna goriva.

20 - 50% priznanih stroškov investicije znaša subvencija za toplotno črpalko oz. od 1.000 do 5.000 EUR.

Subvencije eko sklada za toplotne črpalke v letu 2021:

Pri prvi vgradnji ogrevalnega sistema v novi stanovanjski stavbi oz. če toplotna črpalka ne bo zamenjala stare kurilne naprave, višina subvencije znaša do 20% priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:

 • 2.500 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa voda/voda ali slanica (kot npr. zemlja)/voda;
 • 1.000 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda.

Pri zamenjavi stare kurilne naprave z novo toplotno črpalko na območjih občin, kjer ni sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka, znaša subvencija do 40% priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:

 • 4.000 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa voda/voda ali slanica (kot npr. zemlja)/voda;
 • 2.500 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda.

Pri zamenjavi stare kurilne naprave z novo toplotno črpalko na območjih Ljubljane, Maribora, Murske Sobote, Kranja, Celja, Zagorja, Trbovelj, Hrastnika in Novega mesta, znaša subvencija do 50% priznanih stroškov naložbe, vendar ne več:

 • 5.000 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa voda/voda ali slanica (kot npr. zemlja)/voda;
 • 3.200 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda.

Subvencije Eko sklada za ogrevanje v letu 2021:

Seznam kurilnih naprav Eko sklad 2021

 • sodobne kurilne naprave na leseno biomaso:
 • kotli na polena / kurilne naprave v katerih kurimo polena različnih dolžin
 • kotli na lesene sekance / bolj za ogrevanje individualnih hiš, primerni za manjše sisteme daljinskega ogrevanja
 • kotli na pelete / predstavljajo najvišjo stopnjo razvoja kotlov na leseno biomaso, njihovi izkoristki se gibljejo med 88% in 95%. Primerni so zlasti za urbana naselja, oskrba z gorivom je namreč podobna kot pri kurilnem olju.
 •  sodobne peči/kamini za lokalno ogrevanje:
 • lončena peč / najstarejša oblika lokalne peči za ogrevanje
 • toplozračni kamini / prostor ogrevajo samo s kroženjem zraka, ki se pretaka skozi notranje zračnike kamina, zato se prostor hitro ogreje
 • akumulacijski kamini / prostor ogrevajo samo s sevanjem oboda, brez kroženja zraka. Stene kamina toploto prevzamejo in jo čez čas oddajo v prostor
 • kombinirani kamini / če jim omogočimo pretok zraka, delujejo kot toplozračni, če rešetke zapremo pa kot sevalni kamini. Delovanje lahko prilagodimo trenutnim potrebam ter izkoristimo oboje, kroženje toplega zraka in prijetno sevalno ogrevanje
 • samostojno stoječe peči / primerne so za ogrevanje prostorov v vikendih, počitniških apartmajih, za ogrevanje v prehodnih obdobjih, pa tudi za dogrevanje v nizkoenergijskih oziroma pasivnih hišah. Pri slednjih je potrebno zagotoviti direkten dovod zgorevalnega zraka do same peči neposredno iz okolice in odvod dimnih plinov v dimnik. Prigrajen imajo tudi dnevni zalogovnik za pelete in delujejo popolnoma avtomatsko. 

Kurilne naprave (peči/kamini) za lokalno ogrevanje so običajno namenjene ogrevanju prostora v katerem so postavljene in predstavljajo samostojni način ogrevanja, kadar je za vklop centralnega ogrevanja še prezgodaj, oziroma dopolnilno ogrevanje, kadar določen prostor ni dovolj ogret od centralnega sistema. 

Subvencije Eko sklada za termične solarne sisteme v letu 2021:

Termični solarni sistemi - sončno energijo lahko uporabljamo na dva načina in sicer kot toplotno energijo in kot električno energijo. Energijo sonca izkoriščamo v direktnih sistemih s pomočjo sprejemnikov sončne energije (SSE). Tako pridobljena toplota služi ogrevanju tople sanitarne vode in pri dobro toplotno izoliranih hišah je lahko podpora ogrevanju. 

Vrste sprejemnikov sončne energije:

 • Absorberji / so najenostavnejši SSE izdelani največkrat iz plastike in so primerni za ogrevanje bazenske vode
 • Ploščati sprejemniki sončne energije / so sestavljeni iz kovinskega absorberja, položenega na toplotno izolacijo v okviru in prekritega s steklom z majhno vsebnostjo železa in veliko prepustnostjo za sončno sevanje.
 • Vakuumski oziroma cevni sprejemniki sončne energije / sestavljeni so iz absorberja, ki ga predstavlja v vakuumirano borsilikatno stekleno cev, zaprta kovinska cev, prevlečena z selektivnim premazom.

VIR: povzetki, spletna stran: https://www.ekosklad.si/

SUBVENCIJE in UGODNI KREDITI EKO SKLADA_VEČ INFORMACIJ:

Neodvisni strokovnjaki in energetski svetovalci mreže Ensvet vam nudijo celovite rešitve ter pomoč pri vaših energetskih naložbah in pridobivanju sredstev EKO SKLADA.

Za več informacij ali pomoč pri prodaji smo vam z veseljem na voljo na številki 01 200 29 67 ali email naslovu info@rcn.si