Finančno svetovanje

Vsak nakup, razvoj ali gradnja nepremičnine mora biti podprta s skrbno pripravljeno in zaprto finančno konstrukcijo. To je še toliko bolj pomembno, ko iščemo potrebna denarna sredstva pri finančnih ustanovah (banke, leasingi, skladi ...) ali soinvestitorje. Naš izkušen tim strokovnjakov nudi vse vrste finančnega svetovanja, povezanega z nakupom, prodajo, najemom ali oddajo nepremičnin ter pripravo in izvedbo nepremičninskih projektov.

  • priprava finančne konstrukcije nepremičninskih projektov,
  • pomoč pri iskanju soinvestitorjev (equity investors) ali premostitvenega kapitala (mezzanine capital),
  • priprava ustrezne vloge za financiranje s strani finančnih institucij,
  • pomoč pri pogajanjih s finančnimi institucijami,
  • priprava projekcij bilance stanja in izkaza uspeha,
  • priprava projekcij denarnih tokov,
  • finančni nadzor nepremičninskih projektov,
  • prodaja zaključenih projektov nepremičninskim in podobnim skladom.